Sản phẩm khuyến mãi

-30%
 Mì Organic Hakubaku Udon 270g  Mì Organic Hakubaku Udon 270g
118,000₫ 169,000₫

Mì Organic Hakubaku Udon 270g

118,000₫ 169,000₫

-30%
 Mì Organic Hakubaku Somen 270g  Mì Organic Hakubaku Somen 270g
118,000₫ 169,000₫

Mì Organic Hakubaku Somen 270g

118,000₫ 169,000₫

-30%
 Mì Organic Hakubaku Soba 270g  Mì Organic Hakubaku Soba 270g
118,000₫ 169,000₫

Mì Organic Hakubaku Soba 270g

118,000₫ 169,000₫

-30%
 Mì Organic Hakubaku Ramen 270g  Mì Organic Hakubaku Ramen 270g
118,000₫ 169,000₫

Mì Organic Hakubaku Ramen 270g

118,000₫ 169,000₫

-30%
 Mì Organic Hakubaku Cha Soba (Green Tea) 200g  Mì Organic Hakubaku Cha Soba (Green Tea) 200g
118,000₫ 169,000₫